Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 12 januari 2022
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.
Interpretatie en definities
Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.
Definities
Voor de toepassing van deze Voorwaarden:

‍Applicatie betekent het door het Bedrijf geleverde softwareprogramma dat door U op een elektronisch apparaat is gedownload, genaamd start.me

‍ApplicationStore betekent de door Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) geëxploiteerde en ontwikkelde digitale distributiedienst waarin de Applicatie is gedownload.

‍Geslotene betekent een entiteit die een partij controleert, onder controle staat van of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

‍Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen daarvan.

‍Land verwijst naar: Nederland

‍Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar start.me B.V., Waalsdorperweg 16, 2597 JB, Den Haag.

‍Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die kan worden geplaatst, geüpload, gekoppeld aan of anderszins beschikbaar gemaakt door U, ongeacht de vorm van die inhoud.

‍Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

‍Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties door U verzonden met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze Dienst.

‍GratisProefperiode verwijst naar een beperkte periode die gratis kan zijn bij aankoop van een Abonnement.

‍Promoties verwijst naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Dienst worden aangeboden.

‍Dienst verwijst naar de Applicatie of de Website of beide.

‍Abonnementen verwijst naar de diensten of toegang tot de Service die op abonnementsbasis door het Bedrijf aan U worden aangeboden.

‍Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekent deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.

‍Dienst voor sociale media van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt door de Service.

‍Website verwijst naar start.me, toegankelijk via https://start.me

‍U betekent de persoon die toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden:

 • Applicatie betekent het door het Bedrijf geleverde softwareprogramma dat door U op een elektronisch apparaat wordt gedownload, genaamd start.me

 • Application Store betekent de door Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) geëxploiteerde en ontwikkelde digitale distributiedienst waarin de Applicatie is gedownload.

 • Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

 • Account betekent een unieke account gecreëerd voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

 • Het land verwijst naar: Nederland

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar start.me B.V., Waalsdorperweg 16, 2597 JB, Den Haag.

 • Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door U geplaatst, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar gemaakt kan worden, ongeacht de vorm van die inhoud.

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die U verstuurt met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze Dienst.

 • Gratis Proefperiode verwijst naar een beperkte periode die gratis kan zijn bij aankoop van een Abonnement.

 • Promoties verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Dienst worden aangeboden.

 • Met Dienst wordt de Applicatie of de Website of beide bedoeld.

 • Abonnementen verwijzen naar de diensten of toegang tot de Service die op abonnementsbasis door het Bedrijf aan U worden aangeboden.

 • Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekenen deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.

 • Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt.

 • De website verwijst naar start.me, toegankelijk via https://start.me

 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat U akkoord met deze Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden en Condities dan mag U de Dienst niet betreden.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is tevens afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt. U kunt ons Privacybeleid vinden op https://start.me/privacy.

Abonnementen

Inschrijvingsperiode

De Dienst of sommige onderdelen van de Dienst zijn alleen beschikbaar met een betaald Abonnement. U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks), afhankelijk van het type Abonnementsplan dat u bij de aanschaf van het Abonnement kiest.

Aan het einde van elke periode wordt Uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij U het opzegt of het Bedrijf het opzegt.

Annulering van abonnementen

U kunt de verlenging van Uw Abonnement opzeggen via de instellingenpagina van Uw Account of door contact op te nemen met de Onderneming. U zult geen restitutie ontvangen voor de vergoedingen die U reeds voor Uw huidige Abonnementsperiode heeft betaald en U zult tot het einde van Uw huidige Abonnementsperiode toegang hebben tot de Dienst.

Facturering

U dient het Bedrijf te voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode.

Indien automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, zal het Bedrijf een elektronische factuur uitreiken waarin wordt aangegeven dat u handmatig, binnen een bepaalde termijn, de volledige betaling moet verrichten die overeenkomt met de op de factuur vermelde factureringsperiode.

Veranderingen in vergoedingen

Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment de Abonnementsvergoedingen wijzigen om kosten als gevolg van inflatie te dekken. Een wijziging in de Abonnementsvergoeding wordt van kracht aan het einde van de op dat moment lopende Abonnementsperiode.

Uw voortgezette gebruik van de Dienst nadat de wijziging van de Abonnementsvergoeding van kracht is geworden, houdt in dat U ermee instemt het gewijzigde bedrag van de Abonnementsvergoeding te betalen.

Terugbetalingen

Behalve indien wettelijk vereist, worden betaalde abonnementsgelden niet terugbetaald.

Bepaalde restitutieverzoeken voor Abonnementen kunnen door het Bedrijf van geval tot geval in overweging worden genomen en naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden ingewilligd.

Gratis test

Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken gedurende een beperkte periode een Abonnement met een Gratis Proefabonnement aanbieden.

Mogelijk moet u uw factureringsgegevens invoeren om u aan te melden voor de Gratis Proefperiode.

Indien U Uw factuurgegevens invult bij het aanmelden voor een Gratis Proefabonnement, wordt U door het Bedrijf niet in rekening gebracht totdat het Gratis Proefabonnement is afgelopen. Op de laatste dag van de Gratis Proefperiode worden, tenzij U Uw Abonnement heeft geannuleerd, automatisch de toepasselijke Abonnementsvergoedingen voor het door U geselecteerde Abonnementstype aan U in rekening gebracht.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (i) de voorwaarden van het Gratis Proefaanbod te wijzigen, of (ii) een dergelijk Gratis Proefaanbod te annuleren.

Promoties

Op alle Promoties die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Voorwaarden.

Als U deelneemt aan een Promotie, bekijk dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, gelden de Promotieregels.

Gebruikersaccounts

Wanneer U een account bij ons aanmaakt, dient U ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder Uw wachtwoord, ongeacht of Uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een Sociale Mediadienst van een derde partij wordt gebruikt.

U gaat ermee akkoord Uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van Uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig voor gebruik beschikbaar is, een naam of handelsmerk waarop zonder passende toestemming rechten van een andere persoon of entiteit dan U rusten, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

Inhoud

Uw recht om inhoud te plaatsen

Onze Dienst staat U toe Inhoud te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die U op de Dienst plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op de Dienst te plaatsen, verleent U ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Dienst te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al Uw rechten op alle Inhoud die U indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en U bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten. U gaat ermee akkoord dat deze licentie voor ons het recht omvat om Uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Dienst, die Uw Inhoud ook mogen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van U is (U bezit het) of U heeft het recht het te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van Uw Inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon.

Inhoudelijke beperkingen

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Service. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor de Inhoud en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of dit gebeurt door U of door een derde persoon die uw account gebruikt.

U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, beledigend, verontrustend, bedoeld om te walgen, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke verwerpelijke Inhoud zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende:

 • Onwettig of het bevorderen van onwettige activiteiten.
 • Lasterlijke, discriminerende of kleingeestige inhoud, waaronder verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.
 • Spam, machinaal - of willekeurig - gegenereerd, die ongeoorloofde of ongevraagde reclame vormt, kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofde uitnodiging, of elke vorm van loterij of gokken.
 • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om schade toe te brengen aan of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van een derde persoon.
 • Inbreuk maken op de eigendomsrechten van enige partij, met inbegrip van octrooi-, handelsmerk-, handelsgeheim-, auteurs-, publiciteits- of andere rechten.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit met inbegrip van het bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
 • Het schenden van de privacy van derden.
 • Valse informatie en kenmerken.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken te bepalen of een Inhoud al dan niet passend is en voldoet aan deze Voorwaarden, deze Inhoud te weigeren of te verwijderen. De Onderneming behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen aan te brengen en de wijze van gebruik van de Inhoud te wijzigen. Het Bedrijf kan ook het gebruik van de Service beperken of intrekken indien U dergelijke verwerpelijke Inhoud plaatst. Aangezien het Bedrijf niet alle door gebruikers en/of derden op de Service geplaatste inhoud kan controleren, gaat U ermee akkoord de Service op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat door het gebruik van de Service U kunt worden blootgesteld aan inhoud die U beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of verwerpelijk vindt, en U stemt ermee in dat het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is voor enige inhoud, met inbegrip van eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van enige inhoud.

Back-ups van inhoud

Hoewel er regelmatig back-ups van de inhoud worden gemaakt, garandeert het bedrijf niet dat er geen verlies of corruptie van gegevens zal optreden.

Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, Inhoud die corrupt is voordat een back-up wordt gemaakt of die verandert tijdens de uitvoering van een back-up.

Het Bedrijf zal ondersteuning bieden en proberen bekende of ontdekte problemen op te lossen die de back-ups van de Inhoud kunnen beïnvloeden. Maar U erkent dat het Bedrijf geen aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de integriteit van Content of het niet succesvol herstellen van Content naar een bruikbare staat.

U stemt ermee in een volledige en nauwkeurige kopie van alle Inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de Dienst.

Auteursrecht

Inbreuk op intellectueel eigendom

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat op de Dienst geplaatste Inhoud inbreuk maakt op een auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon.

Indien U een eigenaar van auteursrechten bent, of gemachtigd bent namens een eigenaar, en U gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Dienst, moet U Uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van onze auteursrechtagent via e-mail op dmca@start.me en in Uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk opnemen.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor het ten onrechte beweren dat enige Inhoud inbreuk maakt op Uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en DMCA-procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer details):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Dienst waar het materiaal dat volgens U inbreuk maakt zich bevindt.
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van U dat U te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 • Een verklaring van U, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in Uw kennisgeving juist is en dat U de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze auteursrechtenagent via e-mail op dmca@start.me. Na ontvangst van een kennisgeving zal het Bedrijf naar eigen goeddunken de maatregelen nemen die het passend acht, waaronder verwijdering van de gewraakte inhoud van de Service.

Intellectueel eigendom

De Service en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van Inhoud die door U of andere gebruikers is verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Amazon

Deze site gebruikt links en naar Amazon. Amazon, het Amazon logo, AmazonSupply en het AmazonSupply logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen.

Yahoo

De Yahoo search feed wordt verzorgd door Aztec Media Inc., Post Office Box 51968, Limassol, Cyprus.

Uw feedback aan ons

U draagt alle rechten, aanspraken en belangen in alle Feedback die u aan het Bedrijf verstrekt over. Indien deze overdracht om welke reden dan ook geen effect heeft, stemt u ermee in het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om deze Feedback zonder beperkingen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te verspreiden, te wijzigen en te exploiteren.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren U met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen Uw Account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Indien U Uw Account wilt beëindigen, kunt U eenvoudigweg het gebruik van de Dienst staken.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD indien U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie haar essentiële doel mist.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd "ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers ervan, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze paragraaf worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving uitvoerbaar is.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. Als wij enig recht of enige bepaling van deze van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten.

De wetten van het Land, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en op Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Indien U een probleem of geschil heeft over de Service, gaat U ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, zult U profiteren van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin U verblijft.

Verenigde Staten Federale Overheid Eindgebruik Bepalingen

Als U een eindgebruiker van de Amerikaanse federale overheid bent, is onze Service een "Commercial Item" zoals die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101.

Wettelijke naleving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land, en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die uitvoering op een later tijdstip te eisen, noch zal de afstand van een inbreuk een afstand van een latere inbreuk vormen.

Vertaling Tolk

Deze Algemene Voorwaarden kunnen vertaald zijn als Wij ze aan U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door Ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

start.me BV

Waalsdorperweg 16
2597 JB, Den Haag
Nederland

Registratienummer bedrijf: 59891122
BTW: NL853683463B01

Technische ondersteuning:
support@start.me

Verkoop:
sales@start.me